Hvordan påvirkes barnet av yoga?

Visste du at det blir en lettere fødsel med yoga, om du velger det som treningsform? Myke bevegelser virker frigjørende og stabiliserende. Du får strekket på deg, tøye og bøye ut kroppen som baner vei for god sirkulasjon. På denne måten skapes det et flott hjem for barnet som vokser i magen. Øvelsene kan hjelpe deg med å få en mer optimal plassering av babyen før fødselen. Riktig pustetekning gjør det enklere for fødende å jobbe med riene. Det vil si at det fører til en mindre komplisert fødsel som går mye raskere og oppleves mindre smertefull. Gode fødselsopplevelse er med på å fremme tilknytningen du får til barnet. Etter fødselen, er de første ukene ganske avgjørende for akkurat denne tilknytningen.

Yoga reduserer risikoer for svangerskapsforgiftning

Det å være en nybakt mamma er ikke enkelt og byr på sine utfordringer. Det er mye ansvar i et nyfødt barn, men også mye glede. Det byr på mye frustrasjon når graviditetshormonene går i gang, noe som yogaen kan stabilisere. Det å gi tid til seg selv er viktig under disse tider. Yogaen kan her være med på å hjelpe deg med å håndtere den nye tilværelsen. Noe som bare er til fordel mellom mor og barn. Bare tenk på at jo mer kontakt du har med kroppen, desto mer rustet er den under fødselen. Diverse studier viser at yoga blant annet reduserer risikoen for svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes og prematur fødsel. I og med at yogaen passer for alle så kan øvelsene justeres og tilpasses etter behov. Da spesielt med tanke på gravide kvinner, da dette også kan variere for hva du som gravid kan trenge av daglig trening.